Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga összesen 150 percet vesz igénybe és alapvetően 3 készséget mér, s ennek megfelelően 3 fő feladatrészből tevődik össze a feladatlap. Az írásbeli vizsga feladatainak megoldásához szótár NEM használható.

 

 

  1. Olvasott szöveg értése: (max. 25 pont szerezhető)

 

2 szöveget kell elolvasni és a hozzájuk tartozó kérdésekre válaszolni. A szövegek közül az egyik gazdasági, a másik környezetvédelmi témájú, napilapokból, szaklapokból származó cikk, tankönyvekből, szakirodalomból vett részlet. A feladatok többféle típusba sorolhatók:

–    a szövegrészletekhez kell kiválasztani egy listából a megfelelő, ráillő rövid összefoglaló kifejezést, címet, tartalmi összefoglalót (párosítós feladat)

–    tartalmi összefoglalót kell kiegészíteni

–    feleletválasztós feladat kapcsolódik a szöveghez

–    igaz-hamis feladat

–    rövid választ kell adni a szöveggel kapcsolatban feltett kérdésekre

–    táblázatokba kell beírni a szövegből kiszűrt információkat, részleteket

–    a szövegből kivett mondatokat kell beilleszteni a szövegbe.

  1. 2. Íráskészség: (max. 25 pont szerezhető)

 

2.1. Levélírás: Ebben a feladatban a megadott instrukciók szerint 180-200 szó terjedelemben kell szótár használata nélkül pályázati motivációs levelet, olvasói levelet vagy jelentést írni. A feladat megoldása során max. 15 pont szerezhető.

2.2. Táblázatleírás: táblázat vagy grafikon adatait kell leírni önállóan 150-200 szó terjedelemben, szótár használata nélkül. A feladatban max. 10 pont szerezhető.

 

A szóbeli vizsga (max. 50 pont szerezhető)

A szóbeli vizsgarész 2 fő részből áll:

 

  1. Szóbeli forduló (beszédkészség): (max. 30 pont szerezhető)

1.1.   Szakmai társalgás (dialogikus beszéd) a bizottsággal a témakörök egyikéről.

1.2.   Prezentáció szakmai témáról (monologikus beszéd):

Ez egy kifejezetten hasznos, gyakorlati feladat, amellyel munkád során egy vállalatnál, cégnél minden nap találkozni fogsz. Egy szakmai témáról kell prezentációt tartani a bizottság előtt. A Zöld Út vizsgarendszer honlapján megtalálható szakmai témakörök közül 3-t kell kiválasztani – tehát a Gazdálkodási menedzsment témái közül az első témakör kivételével bármelyikre eshet a választásod. Az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel el kell küldeni az általad kiválasztott 3 prezentációs szakmai téma német nyelvű összefoglalóját e-mailben egy erre rendszeresített nyomtatványon arra a vizsgahelyre, ahol le szeretnéd tenni a vizsgát. A prezentációt önállóan kell elkészíteni, a tudományos munkák írásához hasonló igényességgel és kritériumok szerint. Legalább 3 forrást fel kell hozzá használni, melyeket pontosan le kell hivatkozni, oldalszámokkal együtt. Ezek a források nem származhatnak nyelvi tankönyvből vagy a wikipediáról. Ha internetes forrást használsz, meg kell adnod a pontos elérési helyet. A prezentációnak kb. 8 percesnek kell lennie és személtető anyagokat, valamint projektort vagy írásvetítőt is használni kell hozzá. A vizsgán az általad korábban megjelölt 3 témából fogsz húzni egyet és azt fogod előadni.

1.3.   Szakmai vita a prezentációról (dialogikus beszéd):

Az általad tartott prezentációról kell szakmai vitát folytatni a bizottságban jelen lévő szakemberrel.

Ez a három vizsgarész kb. 20 percig tart.

  1. 2. Hallás utáni szövegértés (beszédértés): (max. 20 pont szerezhető)

2 szöveget (dialógus, hír, interjú, előadás) kell meghallgatni, melyek közül az egyik gazdasági, a másik pedig környezetvédelmi témájú. A szöveghez tartozó feladatok különböző fajtájúak lehetnek:

–        rövid válaszokat kell adni a feltett kérdésekre

–        igaz-hamis feladat

–        feleletválasztós feladat

–        táblázatba kell beírni az adatokat, információkat

–        ki kell pipálni az elhangzott információkat.

A laborfeladatra 22 perc áll rendelkezésre.

 

A vizsgáról további információkhoz kattints az alábbi linkre:

ivk.szie.hu


Szóbeli témakörök FELSŐFOK (C1) a szóbeli prezentációhoz

 

Gazdálkodási menedzsment

–         Egyetem, egyetemi tanulmányok

–         Munka, munkahely

–         Közgazdaságtan, gazdasági élet

–         Magyarország gazdasága

–         A világ gazdasága

–         Vállalatgazdálkodás, vállalatszervezés

–         Marketing, pénzügyek

–         Környezetvédelem a gazdaságban

–         Vidékfejlesztés, falusi turizmus gazdasági kérdései


Témakörök az olvasott, ill. halott szöveg értését vizsgáló feladatokhoz:

 

Gazdálkodási menedzsment

–         Egyetem, egyetemi tanulmányok

–         Munka, munkahely

–         Közgazdaságtan, gazdasági élet

–         Magyarország gazdasága

–         A világ gazdasága

–         Vállalatgazdálkodás, vállalatszervezés

–         Marketing, pénzügyek

–         Környezetvédelem a gazdaságban

–         Vidékfejlesztés, falusi turizmus gazdasági kérdései

 

Környezet, környezetvédelem

(KIZÁRÓLAG az olvasott szöveg értése és a hallott szöveg értése feladatokban)

 

–         Hulladékgazdálkodás

–         Környezetszennyezés (levegő, víz, talaj)

–         Globális felmelegedés

–         Energiagazdálkodás, alternatív energiák

–         Környezetvédő szervezetek és mozgalmak

–         Az emberi tevékenységek környezetkárosító hatásai

 

 

A szakmai témaköröket megtalálod a Zöld Út Vizsgaközpont honlapján, ahonnan a fenti lista is származik:

www.zoldut.szie.hu