A TELC Medizin B2-C1 német orvosi szaknyelvvizsga

A TELC Medizin orvosi szaknyelvvizsga nemzetközi nyelvvizsga. Mivel nem államilag elismert nyelvvizsga, így ha magyarországi álláspályázathoz van rá szükséged, akkor a bizonyítványt honosítani kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál. Az eljárást követően kiállítják a magyar állam által elismert komplex nyelvvizsga-bizonyítványt. Külföldi munkavállaláshoz nincs szükség honosításra.

A Németországban szokásos vizsgáztatási rendszer szerint a TELC Medizin B2-C1 nyelvvizsga két kimenetelű. Ez azt jelenti, hogy ha a vizsgázó részt vesz a TELC Medizin B2-C1 nyelvvizsgán, akkor bizonyos pontszám elérésével középfokú (B2), magasabb pontszám megszerzésével felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítványt szerez.

Az elért pontszámok alapján tehát:

B2 szintű (középfokú) nyelvvizsga-bizonyítványt kap a vizsgázó, ha az egyes vizsgarészeken az alábbi eredményt éri el:

I.+II.+III. vizsgarészeken: 32-49 pont

IV. vizsgarészen: 14-29 pont

V. vizsgarészen: 35-74,5 pont

C1 szintű (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványt kap a vizsgázó, ha vizsgarészenként eléri az alábbi pontszámokat:

I.+II.+III. vizsgarészeken: 50-70 pont

IV. vizsgarészen: 30-40 pont

V. vizsgarészen: 75-100 pont

vagy
I.+II.+III. vizsgarészeken: 32-49 pont

IV. vizsgarészen: 30-40 pont

V. vizsgarészen: 75-100 pont

vagy
I.+II.+III. vizsgarészeken: 50-70 pont

IV. vizsgarészen: 14-29 pont

V. vizsgarészen: 75-100 pont

Aki eléri az összpontszám 60%-át, az sikeres nyelvvizsgát tesz.

A TELC Medizin B2-C1 német orvosi szaknyelvi vizsga részei

Írásbeli vizsga

1. Hallott szöveg értése (Hörverstehen)

1.1. Igaz-hamis és feleletválasztós feladat: 2 rövid beszélgetés meghallgatása alapján 4 igaz-hamis és 2 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A hanganyagot egyszer lehet meghallgatni.

1.2. Feleletválasztós feladat: egy előadás meghallgatása után 8 elkezdett mondatot kell helyesen befejezni. A feladatban 3 válaszlehetőség közül kell kiválasztani a helyeset. A hanganyag egyszer hallgatható meg.

1.3. Párosítós feladat: egy bizonyos témáról több személy mondja el a véleményét. 11 megadott, betűjellel ellátott lehetőség közül 5-öt kell kiválasztani, amelyek a legjobban illenek a halott szöveg tartalmához. Egyszer van lehetőség meghallgatni a feladatot.

1.4. Igaz-hamis feladat: egy beszélgetést, vitát hall a vizsgázó, majd a megadott 6 állításról el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak. A hanganyagot egyszer lehet meghallgatni.

2. Olvasott szöveg értése (Leseverstehen)

1.1. Párosítós feladat: 6 kérdésre kell megtalálni a választ 8 lehetséges megoldás közül. Például 6 fórumbejegyzéshez kell megkeresni az odaillő választ. A kérdéseket laikus betegek teszik fel betegségekkel, a betegségek tüneteivel, az interneten olvasott terápiákkal kapcsolatban. Előfordulhat, hogy van olyan kérdés (fórumbejegyzés), amelyhez nincs megfelelő válasz.

1.2. Feleletválasztós feladat: egy hosszabb szöveget kell elolvasni, és ez alapján 11 mondatot kell befejezni. Minden mondathoz 3 lehetséges befejezés tartozhat, ezekből kell kiválasztani az egyetlen helyeset.

1.3. Igaz-hamis feladat: egy hosszabb szöveget kell elolvasni, majd a szöveghez megfogalmazott 8 állításról el kell dönteni, melyik igaz és melyik hamis.

3. Nyelvtani, lexikai ismeretek (Sprachbausteine)

3.1. Lyukas szöveg (Lückentext): egy hosszabb szövegből (például orvos és beteg közötti párbeszéd) 10 helyen kihagytak szavakat, azaz a szöveg hiányos. A kipontozott helyekre 15 válaszlehetőségből kell kiválasztani az odaillőt. Minden szó csak egyszer használható fel a feladatban, így van felesleges válasz is. Ebben a feladatban a nyelvtani és szókincsbeli tudást mérik fel.

3.2. Feleletválasztós feladat lyukas szöveggel: egy hosszabb szövegben 10 kipontozott helyre kell beírni a megfelelő szót vagy szókapcsolatot. Minden esetben 3 lehetséges válasz közül kell kiválasztani az odaillőt.

4. Fogalmazási készség

4.1. Részben megírt dokumentumokat, kitöltött nyomtatványokat kell kiegészíteni, befejezni. Például kezelőorvos kollégának írt ún. Arztbrief megfelelő részeit kell megírni.

4.2. E-mail vagy feljegyzés megírása: például előre megadott feljegyzések alapján kell e-mailt írni a kollégának egy betegről a műszakváltás előtt. A megadott szempontokon kívül 1 további információt bele lehet írni.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga megkezdése előtt 10 perc felkészülési időt biztosít a vizsgabizottság. Ez idő alatt a vizsgázó jegyzeteket készíthet, amelyeket felhasználhat a vizsgán. A vizsga során egy másik vizsgázóval kell beszélgetni.

1. Irányított beszélgetés orvos és beteg között: 7,5 perc/vizsgázó; betegfelvétel, anamnézis felvétele. Az egyik vizsgázó az orvos szerepét kapja, a másik vizsgázó a páciensét. Az orvos szerepét játszó vizsgázó a beszélgetés ideje alatt jegyzetel. A jegyzetek alapján bemutatható a beteg problémája, állapota. Ezután kb. 5 perc áll a vizsgázó rendelkezésére, hogy felkészüljön az esetbemutatásra (prezentáció).

2. Prezentáció: esetbemutatás: az orvos a jegyzetei alapján kb. 2,5 perc alatt beszámol a páciensről. Az első szakaszban bemutatja a beteget, pl. vizit alkalmával a kezelőorvos (vizsgázó) bemutatja a kollégáknak a beteget.

3. Kollégával folytatott megbeszélés: Kb. 2,5 percben a másik vizsgázó (orvos) legalább 2 kérdést tesz fel az 1. vizsgázónak a további kezelésekkel kapcsolatban. A kezelőorvos pedig megválaszolja a feltett kérdéseket.

4. Betegek hozzátartozóival folytatott megbeszélés: A páciens kartonja segítségével a kezelőorvos (a vizsgázó) 2,5 percben beszélgetést folytat a hozzátartozó szerepét játszó vizsgáztatóval/vizsgáztatókkal. A hozzátartozó a páciens állapotáról tesz fel kérdéseket.

A vizsga szóbeli és írásbeli részére ugyanazon a napon, egymás után kerül sor.

További információkat a TELC hivatalos honlapján olvashatsz a vizsgával kapcsolatban:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b2c1-medizin-fachsprachpruefung.html

A vizsgaidőpontokat itt nézheted meg:
http://www.telcvizsga.hu/page/default.asp?id=YCTUKO

A vizsgadíjakat itt találod:

https://mariavaleria.hu/hu/telc/vizsgad%C3%ADjak

A TELC vizsgahelyeket tartalmazó listáját itt tekintheted meg:
http://www.telcvizsga.hu/page/vh.asp?id=X7ZPJH