Fontos előzetes információk:

  • Novembertől változott a ECL B2 nyelvvizsga! (Oldalunkon már az új feladatok vannak fenn!)

Az írásbeli vizsga

 1.    Írásbeli kommunikáció (max. 25 pont szerezhető)

Ez a feladat a levélírást, szövegprodukciót jelenti. Írásbeli instrukciók alapján kell egy baráti, hivatalos levelet és egy fogalmazást, blogbejegyzést, olvasói levelet, e-mailt, reklám-spotot írni a megadott témában. Tehát 2 szöveget kell írni. B2 szinten a terjedelmet kb. 200 szóban határozzák meg. Ezzel a feladattal az íráskészséget, az önálló szövegprodukciót mérik fel. Pontozzák a nyelvhelyességet, mely a nyelvtani ismereteket jelenti (ragozás, mondatalkotás stb.), az írásbeliséget, ami a helyesírást és a szövegtagolást jelenti, a szókincset, a stílust és a kommunikatív hatékonyságot. a feladatra kb. 75 perc áll rendelkezésre, megoldásához nyomtatott szótár használható.

2.    Olvasott szöveg értése (max. 25 pont szerezhető)

Két különböző típusú szöveget kell elolvasni és a hozzá kapcsolódó kérdésekre válaszolni. Több típusfeladat is előfordulhat a vizsgán. Az egyik típus az, amelyben a szöveggel kapcsolatos állításokról azt kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak, esetleg nem találhatóak meg a szövegben. Lehet olyan típusú feladat, amelyben egy-egy szövegrészhez illő címet kell találni, amely a legjobban kifejezi az olvasott szöveg tartalmát. Itt lehetnek hasonló témájú szövegek, amely nehézzé teszi a választást. A harmadik feladattípus az ún. Lückentext, azaz a hiányos szöveg. Ez azt jelenti, hogy a szövegből vannak kihagyva kifejezések, mondatrészek, melyeket be kell illeszteni a szövegbe, ki kell választani a listából, hogy melyik illik a leginkább az adott helyre. A feladatra 45 perc áll rendelkezésre, a megoldásához szótár nem használható.


Te milyen nyelvvizsgára jelentkeznél?

Szavazás eredménye

Betöltés ... Betöltés ...

Megnézem az összes nyelvtanulással kapcsolatos szavazást


A szóbeli vizsga

1. Szóbeli beszélgetés (max. 25 pont szerezhető)

A szóbeli beszélgetésre kettesével hívják be a vizsgázókat. A vizsga alapvetően 3 részből áll:

1.1.   Bemutatkozó beszélgetés: Ez tulajdonképpen bemelegítő feladat, hogy a vizsgázó oldottabb, és ezzel a vizsgaszituáció szempontjából ideálisabb állapotba kerüljön. Ezt a beszélgetést nem pontozza a bizottság.

1.2.   Irányított beszélgetés: Az egyik vizsgázó húz egy témát, majd a vizsgáztató kérdéseket tesz fel, amelyek alapján a két vizsgázó fog egymással beszélgetni a megadott témakörről. Ebben a feladatban fontos az érvelések, viták során használt szófordulatok alkalmazása.

1.3.   Önálló témakifejtés kép alapján: A vizsgáztató képanyagot ad a két vizsgázónak. A témát 4-5 képet tartalmazó képmontázs segítségével fejtik ki a vizsgázók. A képről nem kell beszélni, csak arról a témáról, amelyet a kép felvet. A vizsgázóknak önállóan kell beszélniük, a vizsgáztató csak akkor kérdez, ha szükségét látja annak, hogy kérdéseivel segítse a vizsgázókat.

A szóbeli vizsgarészen a bizottság a nyelvhelyességet, a szóbeli kommunikációs készségeket, a szókincset, a stílust és a feladatmegoldó készséget (kommunikatív hatékonyságot) pontozza.

 2. Hallott szöveg értése (max. 25 pont szerezhető)

Ez a labor feladat, melynek során 2 szöveget kell kétszer meghallgatni és válaszolni a hozzá kapcsolódó kérdésekre a feladatlapon. Középfokon ezek a kérdések lehetnek olyanok, melyek a szöveggel kapcsolatosan feltett kérdések valóságtartalmára kérdeznek rá. Azaz azt kell eldönteni, hogy az állítások igazak, hamisak vagy nem voltak benne a szövegben. De lehet olyan feladat is, amelyben a szöveg tartalmával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, természetesen német nyelven és németül kell rá válaszolni röviden. Ez esetben fontos, hogy minden kulcsszó benne legyen a válaszban, amely az elvárt információt tartalmazza, mert csak akkor adható rá megfelelő pontszám. A feladatra kb. 30-35 perc áll rendelkezésre, megoldásához szótár nem használható.

Az egyes vizsgarészekről, feladatokról további információkat, az értékelési szempontokat összefoglaló táblázatokat megtekintheted az ECL weboldalán.

Szóbeli témakörök

Pdf-ben letölthető szóbeli témakörök:

PDF fájl letöltése


Nem találtál még NÉMET nyelvtanárt a felkészüléshez?

Szívesen segítek neked a felkészülésben személyesen Szegeden, vagy Skype-on keresztül.

Most INGYEN kipróbálhatod, hogy milyen egy Skype-os németóra!

Sokan irtóznak még a Skype-os nyelvtanulástól, de azért számos előnye van:

* Kényelmes – Csak leülsz a számítógéped elé, és kezdődhet is az óra. *
* Rugalmas – Hiszen akár az esti órákban vagy szombat délelőtt is vehetsz órákat. *
* Digitális órai jegyzet – Az órai jegyzetet az óra után e-mailben megkapod! *

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és egyeztessünk időpontot egy próbaórára!

Bemutatkozás | Kell-e félnem a Skype-os nyelvórától?


JELENTKEZÉS INGYENES NÉMET PRÓBAÓRÁRA

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.