Fontos előzetes információk:

 • A Telc nyelvvizsgákon nem használható szótár!
 • A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli része ugyanazon a napon zajlik le.

Vizsgarészek

A vizsga két fő részből, szóbeli és írásbeli vizsgarészből tevődik össze. Az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen maximálisan 300 pont szerezhető, melynek 60%-át kell a sikeres nyelvvizsgához teljesíteni, de mindegyik, az egyes készségeket mérő vizsgarészt egyenként is minimum 60%-osra kell teljesíteni.

 Az írásbeli vizsga: 

Rendelkezésre álló idő: 150 perc, azaz 2,5 óra

 1. Olvasott szöveg értése és nyelvtani, lexikai ismereteket mérő feladatok megoldása: 90 perc (szünet nincs)
 2. Levélírás: 60 perc (szünet nincs)

Összesen szerezhető pontszám: max. 180 pont, minimális pontszám 108 pont

 1. Olvasott szöveg értése és nyelvtani, lexikai ismereteket mérő feladatok megoldása: 150 pont
 2. Levélírás: 60 pont

1.    Olvasott szöveg értése: max. 90 pont, minimális pontszám: 30 pont

1.1. Általános szövegértési feladat (maximum 25 pont szerezhető): Ez a globális szövegértést mérő feladat. Címek hozzárendelése összefüggő szöveghez feleletválasztás vagy behelyettesítés alapján. 5 összefüggő szöveg van megadva (pl. hirdetések, rövid hírek), és 10 cím közül kell kiválasztani az adott szövegre legjobban illőt.

1.2. Szövegértési feladat feleletválasztós teszttel (maximum 25 pont szerezhető): Ez a részletes szövegértést mérő feladat. Egy hosszabb szöveghez 5 kérdést tesznek fel, 3 lehetséges válasz közül kell kiválasztani azt, amelyik igaz.

1.3. Szövegértési feladat  (maximum 25 pont szerezhető): információk kikeresése különböző szövegekből. Ez a szelektív szövegértést mérő feladat. 10 szituációhoz, rövid állításhoz kell megkeresni 12 rövid szöveg, hirdetés közül azt, amelyik teljes mértékben megfelel a szituáció tartalmának.

2. Nyelvtani, lexikai ismeretek (nyelvhelyesség és szókincs):  max. 30 pont

2.1. Feleletválasztós nyelvtani teszt  (maximum 15 pont szerezhető): 3 lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ 10 tesztkérdésben.

2.2. Összefüggő, hiányos szöveg kiegészítése megadott nyelvtani, illetve lexikai elemekkel (lyukas szöveg)  (maximum 15 pont szerezhető): ez a feladat nemcsak nyelvtani kérdéseket tartalmaz, hanem szókincset tesztelő feladatokat is meg kell oldani. Jellemzően igei vonzatokra, utalószavakra, kötőszavakra, névmásokra, melléknévragozásra, módosítószókra vonatkoznak a kérdések. 10 szót kell beilleszteni egy egybefüggő szövegbe 15 előre megadott szó közül, azaz 5 felesleges a feladatban.

3. Fogalmazási készség, levélírás: max. 75 pont, minimális pontszám: 30 pont

3.1. Hivatalos vagy félhivatalos levél megírása előre megadott szempontok és a hivatalos levél formai kritériumai alapján 150-200 szó terjedelemben (max. 45 pont). A feladat 4 szempontot ad meg, amelyekből 2-re kötelező kitérni, 1-et pedig választhat hozzá a vizsgázó. A formai kritériumok betartása nélkül nem sikerülhet a feladat megoldása. A megfelelő tartalmi tagolás mellett a formára is figyelni kell: feladó, címzett, dátum, a levél tárgya, hivatalos megszólítási formula, levél lezárására szolgáló elköszönési formula.

Lehetséges témák:

 • Pályázat írása, ami tulajdonképpen motivációs levél. Legtöbbször valamilyen nagyobb vállalathoz kell pályázatot írni gyakornoki helyre vagy teljes munkaidős állásra.
 • Hivatalos levél, amely lehet reklamáció, termékcserére irányuló kérés, olvasói levél valamilyen témában, jelentkezés egy rendezvényre vagy valamilyen információ, tájékoztatás kérése. Előfordult már azonban olyan feladat, amelyben a vizsgázóknak reklámspotot kellett írniuk.

3.2. Baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján 80 szó terjedelemben (max. 30 pont). Általában egy baráti levélre kell válaszolni, amelyben felmerül egy probléma, és azzal kapcsolatban kell tanácsot adni, javaslatot tenni, véleményt írni. Fontos, hogy ne általánosságban írj a problémáról, hanem valóban tanácsot adj.

A levélírási feladatot 3 szempont alapján pontozzák.

1. A levél formai és tartalmi helyessége.

Itt azt értékelik, hogy a fent említett formai követelményeknek megfelel-e a levél, illetve hogy a feladat által megadott utasítások közül mindenre kitért-e a vizsgázó, amelyre a feladat során ki kellett térnie.

2. A levél kommunikatív megformálása.

Fontos a feladat megoldása során az előre megadott szempontok logikai sorrendjének kialakítása, valamint a szövegkohéziós, logikai elemek megfelelő használata is. Pontozzák, hogy mennyire függ össze a szöveg, annak megfogalmazása megfelel-e a hivatalos levélre jellemző nyelvhasználatnak, a vizsgázó mennyire gazdagon képes kifejezni gondolatait. A formai kritériumokat is itt pontozzák.

3. Nyelvhelyesség.

A helyes nyelvhasználatot, a helyesírást és a nyelvtani tudást pontozzák e készség szerint.


Te milyen nyelvvizsgára jelentkeznél?

Szavazás eredménye

Betöltés ... Betöltés ...

Megnézem az összes nyelvtanulással kapcsolatos szavazást


A szóbeli vizsga:

Összesen szerezhető pontszám: max. 150 pont, minimális pontszám 90 pont

1.    Hallott szöveg értése (labor feladat): 30 perc, max. 75 pont, minimális pontszám: 30 pont

Minden szöveget csak egyszer lehet meghallgatni.

1.1. Globális megértést mérő feladat (maximum 25 pont szerezhető): 5 rádiós hírt hall a vizsgázó, a feladatban 6 cím van megadva, ezeket kell összepárosítani a hallott hírekkel, 1 felesleges.

1.2. Részletes megértést mérő feladat: a meghallgatott szöveg részleteinek megértése 10 igaz-hamis állítás alapján (maximum 25 pont szerezhető): ez a feladat mindig egy hosszabb interjú.

1.3. Szelektív értést mérő feladat (maximum 25 pont szerezhető): rövid híreket hall a vizsgázó, de csak arra kell választ adnia, amire a kérdés vonatkozik. A feladatban 5 igaz-hamis állítást kell megválaszolni.

2.    Beszédkészség (szóbeli beszélgetés): maximum 75 pont szerezhető, minimális pontszám: 30 pont

Időtartam: a vizsga kb. 20 perc.

A vizsga előtt van lehetőség a felkészülésre. A felkészülési idő 20 perc, amely során a vizsgázók megkapják a feladatot és az újságcikket, majd jegyzeteket is készíthetnek. A felkészülési idő során javasolt a vitára és a problémamegoldó beszélgetésre, tehát az utolsó 2 vizsgarészre koncentrálni.

A TELC nyelvvizsga egyik védjegye, hogy a vizsgázók párban vizsgáznak, és egymással beszélgetnek, nem a vizsgabizottság tagjaival.

2.1.   Bemutatkozó beszélgetés, kapcsolatfelvétel: Ez tulajdonképpen bemelegítő feladat, hogy a vizsgázók oldottabb, és ezzel a vizsgaszituáció szempontjából ideálisabb állapotba kerüljenek.  A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) rövid párbeszédet folytatnak, megismerkednek egymással. Ezt a beszélgetést nem pontozza a bizottság.

2.2.   Prezentáció: A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát  a másik vizsgázónak, majd legalább egy kérdésére válaszolnia is kell. A választható témák: film, könyv, utazás, zenei rendezvény, sportesemény, ami tetszett vagy nagy élmény volt. Ez a vizsgarész kb. 2,5 percet vesz igénybe vizsgázónként.

2.3. Véleménykifejtés/Vita: A vizsgázók egy rövid szöveget kapnak, amely többnyire újságcikk. Ezt a szöveget el kell olvasniuk (a 20 perces felkészülési idő alatt), majd a szöveg témája alapján kell egymással beszélgetniük. A szöveget nem kell összefoglalni. A bizottság a saját véleményedre, érvelésedre kíváncsi. A vizsgázóknak tehát az újságcikkben felvetett témával kapcsolatos saját tapasztalataikat, véleményüket kell elmondaniuk. Érvelniük, vitatkozniuk, beszélgetniük kell, meg kell győzniük egymást, kompromisszumot kell kötniük. Az egyes érveket meg kell vitatniuk. (Tipikus pro-kontra érvek.) Fontos, hogy ne essenek abba a hibába, hogy elbeszélnek egymás mellett. Tehát tartsd szem előtt, hogy mindig arra reagálj, amit a másik vizsgázó mondott.

2.4. Konszenzuskeresés/Problémamegoldás: A vizsgázóknak közösen kell megtervezniük valamit egy megadott szituáció alapján, ami lehet egy kirándulás, party megszervezése, reklámszöveg megírása). A terv részleteinek kidolgozása a vizsgázók feladata, majd elő kell adniuk ötleteiket, javaslataikat.

A szóbeli vizsgarészen a bizottság a kifejezőkészséget, a nyelvhelyességet, a szóbeli kommunikációs készségeket, a szókincset, a stílust és a feladatmegoldó készséget (kommunikatív hatékonyságot) pontozza. Az is fontos, hogy tényleg arról beszélt-e a vizsgázó, amiről a feladat szerint beszélnie kellett, és mennyire vett részt aktívan a beszélgetésben. A kiejtést és az intonációt is pontozzák.

A letölthető szóbeli témaköröket itt találod:

PDF fájl letöltése

A továbbiakról a TELC honlapján tájékozódhatsz.


Nem találtál még NÉMET nyelvtanárt a felkészüléshez?

Szívesen segítek neked a felkészülésben személyesen Szegeden, vagy Skype-on keresztül.

Most INGYEN kipróbálhatod, hogy milyen egy Skype-os németóra!

Sokan irtóznak még a Skype-os nyelvtanulástól, de azért számos előnye van:

* Kényelmes – Csak leülsz a számítógéped elé, és kezdődhet is az óra. *
* Rugalmas – Hiszen akár az esti órákban vagy szombat délelőtt is vehetsz órákat. *
* Digitális órai jegyzet – Az órai jegyzetet az óra után e-mailben megkapod! *

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és egyeztessünk időpontot egy próbaórára!

Bemutatkozás | Kell-e félnem a Skype-os nyelvórától?


JELENTKEZÉS INGYENES NÉMET PRÓBAÓRÁRA

  Név (kötelező)

  E-mail (kötelező)

  Telefonszám (nem kötelező)

  Ingyenes próbaóra típusa:*

  Miért szeretnél német nyelvvizsgát?*

  Mondj magadról pár szót (Mihez kell a nyelvvizsga, milyen szinten vagy stb.):

  A jelentkezés elküldéséhez kattints a "Küldés" gombra!