Az írásbeli vizsga (180 perc), max. 60 pont szerezhető

Az íráskészség és olvasott szövegértés vizsgarész feladatainak megoldására összesen 150 perc áll rendelkezésre. Ezeken a vizsgarészeken nyomtatott szótár használható.

 1.    Íráskészséget értékelő feladat: (összesen max. 30 pont szerezhető)

1.1. Fogalmazás, véleménykifejtés (nyomtatott szótár használható)

Ez a feladat a fogalmazást jelenti. Írásbeli instrukciók (3 szempont) és egy rövid szöveg alapján kell véleményt írni egy fogalmazás vagy kommentár formájában a megadott témában 140-160 szó terjedelemben. Ezzel a feladattal az íráskészséget mérik fel, pontozzák a nyelvhelyességet, mely a nyelvtani ismereteket jelenti (ragozás, mondatalkotás stb.), a tartalmi megfelelést, azaz hogy a feladatra válaszoltunk-e a fogalmazással, a szakszavak használatát és a szöveg koherens voltát. A feladatban az előnyöket és hátrányokat kell mérlegelni, számot kell adni arról, hogy tudsz megfelelően érvelni egy témakörrel kapcsolatban. A feladat megoldása során egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

1.2. Félhivatalos e-mail írása (nyomtatott szótár használható)

Félhivatalos e-mailt kell írni a megadott szituáció és a 3 előre megadott irányítási szempont alapján, 100-120 szóban. Leggyakrabban reklamációs levél szokott lenni, így a félhivatalos, hivatalos levélre jellemző szófordulatokat érdemes alkalmazni. A feladat megoldása során egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

 2.    Olvasott szöveg értése (nyomtatott szótár használható) (max. 20 pont szerezhető)

Ez a rész 2 szöveghez kapcsolódó feladatokból áll. Az első szöveghez 2 feladat kapcsolódik. Az első feladatban 5 állításról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak (5 pont). A második feladatban röviden (1-10 szóban, nem kell egész mondatokban fogalmazni) kell megválaszolni a szöveggel kapcsolatban feltett kérdéseket (5 kérdés, 5 pontért).

A második szöveggel kapcsolatban csak 1 feladatot kell megoldani. Ebben feladatban tehát a szöveggel kapcsolatos 10 állításról (A/B/C, tehát multiple choice feladat) kell eldönteni, melyik igaz, és azt kell bekarikázni. A feladatban 10 pont szerezhető.

A feladat megoldása során egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

3.    Nyelvismereti teszt (szótár nem használható) (max. 10 pont szerezhető): 30 perc

Ez a vizsgarész 3 feladatból tevődik össze. Az első feladatban egy 15 kérdésből álló feleletválasztós lexikai (szókincs) tesztet kell megoldani. A második feladatban a hiányos szöveget kell szavakkal, elöljárószókkal kiegészíteni. A harmadik feladat mondatátalakítás, ill. szóképzés. A rendelkezésre álló idő 30 perc. Nincs előírt pontszám limit.

 

A szóbeli vizsga (max. 15 perc), max. 70 pont szerezhető

A szóbeli vizsgán van 15 perc felkészülési idő.

 1.    Szóbeli beszélgetés (max. 50 pont szerezhető)

A szóbeli vizsga folyamán értékelik a szakszókincs használatát, a nyelvhelyességet, a szaknyelvi szókincset, a tartalmat és a beszéd folyamatosságának mértékét.

A vizsga alapvetően 4 részből áll:

1.1.      Német nyelvű szöveg értelmezése, összegzése németül

Német nyelvű írott szöveget (kb. 20 soros szöveget) lényegét kell szóban németül elmondani, értelmezni, ami valamilyen szakmai szituációt modellez.

 

1.2.      Szakmai téma kifejtése kérdések alapján

Két szakmai téma közül lehet választani. A két témakör 2 kérdés formájában van megfogalmazva, amelyek közül az egyiket kell segédlet nélkül kifejteni.


1.3.   Szakmai problémamegoldó társalgás


Húzni kell egy szakmai szituációs feladatot, amit az egyik vizsgáztatóval kell megoldani.

 

2.    Hallás utáni szövegértés (max. 20 pont szerezhető): 30 perc

 

Ez a labor feladat, melynek során 2 szöveget kell kétszer meghallgatni és válaszolni a hozzá kapcsolódó 2-2 kérdésre a feladatlapon.

Az első feladatban a hallott szöveggel kapcsolatos állításokról kell megállapítani, hogy igazak vagy hamisak. A második feladatban röviden kell megválaszolni a hanganyag alapján feltett kérdéseket. A harmadikban rövid információkat, adatokat kell kiszűrni a szövegből. A negyedik feladatban ki kell egészíteni a mondatokat a szöveg alapján. A feladatok megoldására 30 perc áll rendelkezésre.

Az egyes vizsgarészekről bővebb információt találsz az alábbi weboldalon:

www.szaknyelvvizsga.hu

 

Szóbeli témakörök

 

Az alábbi listában az alapfokú vizsga témaköreit is megtalálod, mert az alapfokon elvárt szaknyelvi és szakmai tudás ismeretét feltételezik a középfokú vizsgán. Ezért tulajdonképpen azok ismerete is elvárható a vizsgázótól.

 

 

ALAPFOK (B1)

 

1. Kapcsolatfelvétel üzleti partnerrel

2. Egy vállalat mindennapi működése

3. Álláskeresés, egy munkakör bemutatása, bemutatkozó beszélgetés (interjú)

4. Áruk és árak, fogyasztók

5. Hirdetések, vásárlók, vásárlói reakciók

6. Üzleti utak, szobafoglalás, úti beszámoló

7. Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása.

8. Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés

9. Irodai ügyintézés: termékek megrendelése, meghívás, találkozó lemondása stb.

10. A kereslet és kínálat alapkérdései (ár, minőség, minőségi igények és problémák stb.)

 

 

KÖZÉPFOK (B2)

 

1. Európai integráció

2. Globalizáció

3. Piac és gazdaság

4. Munkaerőpiac

5. Adózási rendszerek

6. Környezetvédelem

7. Vállalkozási formák

8. Bankrendszerek

9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok

10. Nemzetközi kereskedelem

11. Marketing

12. Telekommunikáció, internet

13. A magyar gazdaság aktuális problémái

14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái

15. Társadalom és gazdaság

 

A szóbeli témaköröket az OECONOM vizsgarendszer hivatalos weboldalán is megtalálhatod az alábbi címen:

www.szaknyelvvizsga.hu