Az OECONOM közgazdasági szaknyelvi nyelvvizsgákat a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpontja dolgozta ki. A nyelvvizsgát ez az intézmény szervezi és bonyolítja le, a vizsgákon államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető. Az OECONOM egynyelvű gazdasági nyelvvizsgát B1, B2 és C1 szinten lehet letenni.

 

Vizsgarészek

 

Az OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből tevődik össze. A nyelvvizsga letehető komplex vizsgaként (szóbeli és írásbeli együtt), illetve külön-külön a szóbeli és az írásbeli részvizsga is.

Ha a vizsgázó komplex nyelvvizsgára jelentkezik, akkor két vagy három külön vizsganapon kell tudásáról számot adnia. A szóbeli vizsga két része, a bizottság előtti vizsga és a hallott szöveg értése vizsgarész (labor) két külön napon is lehet, az írásbeli forduló pedig biztosan más napra kerül.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha az egyes részvizsgák, és így az egész vizsga eredménye legalább 60%, a részvizsgák egyes faladatait minimum 40%-os eredménnyel kell megoldani.

Az OECONOM gazdasági szaknyelvi vizsga a valós gazdasági és üzleti életben alkalmazható, használható szaknyelvi tudást méri. A vizsgázóknak gyakorlati szakmai feladatokat, a valós gazdasági és üzleti szférában előforduló helyzeteket kell megoldaniuk írásban és szóban idegen nyelven, a szakszókincs használatával. A vizsgafeladatok a szakmai háttérismeretekre épülnek, amelyeket a vizsgázó gazdasági, ill. üzleti képzés keretein belül sajátított el. A gyakorlati feladatok pedig a szakmai munka során végzett feladatokat modellezik.

 

 Jelentkezés nyelvvizsgára

A nyelvvizsgára jelentkezni a CORVINUS OECONOM Vizsgaközponthoz vagy az adott vizsgahelyhez eljuttatott jelentkezési lapon lehet. A nyelvvizsga díját az erre szolgáló csekken kell befizetni. A vizsgahelyekről és a vizsgadíjakról ezen a weboldalon a Vizsgadíjak, ill. a Vizsgahelyek pont alatt, vagy az OECONOM hivatalos oldalain (www.corvinusnyelvvizsga.hu) tudsz tájékozódni.

 

Vizsgadíjak

  

A közgazdasági szaknyelvi vizsga díjai
  Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C)
Alapfok (B1) 12.000 Ft 12.000 Ft 20.000 Ft
Középfok (B2) 15.000 Ft 15.000 Ft 26.000 Ft
Felsőfok (C1) 17.000 Ft 17.000 Ft 30.000 Ft

 

EGYÉB DÍJAK

Különeljárási díj: 2000 Ft
Vizsgahalasztási díj: 5000 Ft
Vizsgaáthelyezési díj: 5000 Ft

A vizsgadíjakról szóló információt az alábbi webhelyen találhatod meg, ahonnan a fenti táblázat is származik:

www.corvinusnyelvvizsga.hu

 

Vizsgaidőpontok, jelentkezési határidő

 

Fontos tudni, hogy OECONOM nyelvvizsgát egy évben csak háromszor hirdetnek meg, tehát hasznos lehet, ha előre megtervezed, hogy mikor szeretnéd letenni a vizsgát. Mind a közgazdasági, mind a nemzetközi kapcsolatok szaknyelvből tehát évente összesen 3 vizsgaidőszak áll rendelkezésre:

január-február,

május-június,

augusztus-szeptember.

A német nyelvű írásbeli vizsgák időpontjai a következők: (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés), a szóbeli vizsga napja ezektől eltérő napon lehet. A szóbeli forduló pontos időpontját majd a vizsgabehívó levél fogja tartalmazni.

 

2017. évi Gazdasági Szaknyelvi vizsganaptár
Vizsgaidőszak január 4 – 20. május 13 – június 2. augusztus 22 – szept. 1.
nyelvek és szintek angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:                     B2, C1 angol, arab, francia, német, olasz, orosz, spanyol, portugál: B1, B2, C1 angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:                 B2, C1
írásbeli vizsga január 7. május 13. augusztus 26.
auditív vizsga január 4, 5. május 16, 17. augusztus 22, 23.
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
papíron: 2016. november 11.

online: 2016. november 13.

papíron: április 7.

online: április 7.

papíron és online: június 16.
vizsgabeosztás közzététele várhatóan 2016. december 2. április 26. július 30.
halasztási határidő 2016. december 9. május 45. augusztus 8.
eredmények közzététele várhatóan február 2. június 8. szeptember 21.

 

2018. évi Gazdasági Szaknyelvi vizsganaptár

vizsgaidőszak január 3-26. május 12. – június 1. augusztus 21 – 31.
nyelvek és szintek angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:
B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, portugál:
B1, B2, C1
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol:
B2, C1
írásbeli vizsga január 6. május 12. augusztus 24.
auditív vizsga január 3., 4. május 16., 17. augusztus 22., 23.
jelentkezési ÉS
befizetési határidő
papíron: 2017. november 10.

online: 2017. november 12.

papíron és online: április 6. papíron és online: június 15.
vizsgabeosztás közzététele várhatóan 2017. november 24. április 24. június 29.
jelentkezés visszavonása 2017. november 12. április 6. június 15.
halasztási határidő 2017. december 5. május 4. augusztus 7.
vizsgalemondás január 2. május 11. augusztus 21.
eredmények közzététele várhatóan február 1. június 7. szeptember 20.

A vizsgaidőpontokat tartalmazó táblázat a Budapesti Corvinus Egyetem Szaknyelvi Vizsgaközpontjának weboldaláról származik, mely az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=MYCKER

 

Vizsgahelyek

 

A Corvinus Oeconom Vizsgaközponton kívül számos vidéki nagyvárosban és Budapesten is lehet OECONOM nyelvvizsgát tenni.

 

Szegeden az alábbi vizsgahelyen tehetsz OECONOM közgazdasági szaknyelvvizsgát:

 

Szeged

 SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

6722 Szeged, Honvéd tér 6.

Tel: (62) 544-539

 

A vizsgahelyekről és egyéb elérhetőségeikrőlaz OECONOM Vizsgaközpont honlapján találsz bővebb információt:

www.corvinusnyelvvizsga.hu

 

 

Egyéb tudnivalók

 

A vizsgaszabályzatot, egyéb tudnivalókat, és minden hasznos információt megtalálsz a

www.szaknyelvvizsga.hu

weboldalon, mely a CORVINUS OECONOM Szaknyelvi Vizsgaközpont hivatalos honlapja.