Fontos előzetes információk:

  • 2016 novemberétől változott az ORIGÓ B2 nyelvvizsga! (Oldalunkon már az új feladatok vannak fenn!)

Az ORIGÓ középfokú (B2) német nyelvvizsga két fő részből, írásbeli és szóbeli vizsgából áll. A vizsga kétnyelvű, azaz közvetítési feladatot, tehát fordítást is meg kell oldani.

Az írásbeli (B típusú) vizsga (összesen max. 75 pont szerezhető, minimális pontszám: 45 pont)

A feladatlap megoldására 180 perc, azaz 3 óra áll rendelkezésre, az írásbeli vizsga során nyomtatott egy- és kétnyelvű szótár is használható.

Az írásbeli vizsga az íráskészséget és a szövegértést méri, több feladatrészből tevődik össze:

1.   Közvetítés (fordítás) idegen nyelvről magyarra (max. 15 pont szerezhető, minimális pontszám: 6 pont)

Általános nyelvű szöveget (kb. 1000-1200 leütés) kell németről magyarra lefordítani szótár segítségével, amely általában egy német újságból választott cikk szokott lenni. A megszerezhető max. 15 pont két részpontszámból tevődik össze, értékelik a forrásszöveg információtartalmának pontosságát és a gördülékeny fogalmazást.

2.   Olvasott szöveg értése (max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont)

2.1. Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat: max. 20 pont szerezhető

Német nyelvű szöveget (kb. 3000-3200 leütés a terjedelme, durván 1 A4-es oldal) kell elolvasni, és a magyar nyelven feltett kérdéseket magyarul kell megválaszolni. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, az egyes szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Olyan kérdés is előfordulhat, amely megválaszolásához szükség van a szöveg egészének az áttekintésére és megértésére, és majd csak ezt követően a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat. Ezért mindig olvasd végig a teljes szöveget, mielőtt hozzálátsz az egyes kérdések megválaszolásához. Második tanácsom: arra válaszolj, amit a feladat kérdez, de a feltett kérdésre teljes körűen adj választ.

Mire adnak pontot? A kérdésekhez tartozó minden helyes információért jár pont a feladat javítókulcsa alapján.

2.2. Lyukas szöveg: max. 10 pont szerezhető

Idegen nyelvű hiányos szöveget kell a megadott szavakkal, szókapcsolatokkal kiegészíteni. Minden kifejezést csak egyszer lehet felhasználni, de a megadott kifejezések közül kettő felesleges. A feladat során a nyelvtani ismereteket (pl. melléknévragozás, kötőszavak, rendhagyó igék, partikulák) és a szókincsbeli tudást (pl. szavak jelentése közötti különbség felismerése) is mérik.

3.   Íráskészség (irányított fogalmazás): (max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont)

3.1. Levélírás, fogalmazás: max. 20 pont szerezhető

17-20 sorban kell összefüggő szöveget alkotni a megadott szempontok alapján. A két megadott témából egyet kell választani, és azt kell kidolgozni. Ez a feladat az íráskészséget méri, a tartalmat, a kommunikatív értéket, a kifejezésmódot és a nyelvhelyességet pontozzák. Minden szempontra 5-5 pont szerezhető.

3.2. Internetes hozzászólás írása: max. 10 pont szerezhető

Egy rövid idegen nyelvű szöveggel vagy állítással kapcsolatban kell véleményt írni indoklással egy internetes fórumhozzászólás, blogbejegyzés vagy olvasói levél formájában, 10-12 sorban.

Minden feladat esetében van előírt minimális pontszám, amely szükséges ahhoz, hogy az írásbeli vizsga sikeres legyen, azaz elérd a 60%-ot (39 pontot).


Te milyen nyelvvizsgára jelentkeznél?

Szavazás eredménye

Betöltés ... Betöltés ...

Szavazások megtekintése


A szóbeli (A típusú) vizsga (összesen max. 75 pont szerezhető, minimális pontszám: 45 pont)

    1. Szóbeli beszélgetés (beszédkészség): 15 perc (max. 50 pont szerezhető, minimum pontszám: 20 pont)

Ez a rész a beszédkészséget méri, értékelik többek között a nyelvhelyességet, a kiejtést, a szókincset, a beszédértést és a kommunikatív értéket. A vizsgarész sikeres teljesítéséhez szükség van a szóbeli témakörök ismeretére, nagy szókincsre, asszociációs készségre, és arra, hogy a vizsgázó idegen nyelven szabatosan, önállóan, folyamatosan tudjon beszélni, véleményt nyilvánítani, tájékozott legyen az adott témában.

Mi az a kommunikatív érték?

A vizsgán adható pontokkal értékelik azt, hogy mindent értesz-e, amit a beszélgetőpartnered mond a társalgási szituációban, valóban arra reagálsz-e, amit felvetett, tényleg a kérdésre válaszolsz-e.

Továbbá kötetlen beszélgetést várnak, azaz nem fogsz jó pontokat kapni, ha egy érettségire vagy nyelvvizsgára kidolgozott és bemagolt tételt mondasz fel gombnyomásra, mert az nem lesz releváns az adott szituációban. És hidd el nekem, rá fognak jönni, én is azonnal rájövök, már pár szó elmondása után. A nyelvvizsgán nem arra kíváncsiak a vizsgabizottsági tagok, hogy sikerült-e bemagolni egy tételt, hanem, hogy valóban rendelkezel-e olyan nyelvtudással, ami alapján kiállíthatnak neked egy olyan nyelvvizsga-bizonyítványt, ami arról tanúskodik, hogy képes vagy folyékonyan kommunikálni németül. A magolás nem eredményez tehát idegennyelvi tudást. A tudáshoz kőkemény, megingathatatlanul szilárd, begyakorolt nyelvtani alapok és bő szókincs kell. E nélkül egyszerűen nem megy.

A vizsgarész 3 részből tevődik össze:

1. Irányított beszélgetés (kb. 5-6 perc)

A vizsgabizottsággal általános témákról. Ne lepődj meg, ha a szakdolgozatod témájáról, munkatapasztalatodról, a jövőbeni terveidről vagy a sporteredményeidről, netán a hobbidról is megkérdeznek.

2. Önálló témakifejtés (kb. 4-5 perc):

Egy képet kell húzni, amely a témalista valamelyikével kapcsolatos. Elmondod, mit látsz a képen, majd megfogalmazod a képekkel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, személyes tapasztalataidat, és válaszolsz a vizsgáztató esetleges kérdéseire. Fontos, hogy azt várják, hogy önállóan, folyamatosan beszélj a képpel kapcsolatban felmerülő gondolatairól, véleményt formálj, így számot adva a témában való tájékozottságodról.

3. Szituációs párbeszéd (kb. 4-5 perc):

Magyar nyelvű utasítások szerint szituációt kell eljátszani a vizsgáztatóval, amit előzetesen ki kellett húznod a kupacból. Ennél a résznél nagyon fontos a gyors reakció és helyzetfelismerő képesség, a leleményesség, kreativitás és az oldott beszélgetésre való képesség.

A szóbeli vizsgarész értékelésénél a kommunikatív érték a legfontosabb szempont, hiszen erre szerezhető a legtöbb pont (25 pont), míg a szókincsre 15 pontot, a nyelvhelyességre pedig 10 pontot lehet kapni.

2. Hallott szöveg értése (beszédértés, labor feladat): 25-30 perc (max. 25 pont szerezhető, minimális pontszám: 10 pont)

Ez a vizsgarész a hallás utáni beszédértés mérésére szolgál. Laboratóriumban vagy külön teremben zajlik a vizsga. A hanganyaghoz kapcsolódó feladatlap kérdései magyar nyelven vannak megfogalmazva és magyarul kell megválaszolni a kérdéseket. A laborfeladathoz szótárt nem lehet használni.

2.1. feladat: max. 20 pont szerezhető

Kb. 2,5-3 percnyi hosszúságú német nyelvű szöveg meghallgatása után magyar nyelvű kérdésekre magyarul kell válaszolni. A szöveget 3-szor lehet meghallgatni.

2.2. feladat: max. 5 pont szerezhető

Kb. 1,5-2 perces német nyelvű összefüggő szöveg, párbeszéd vagy interjú (de mindenképpen az 1. feladattól eltérő szövegfajta) meghallgatása után kell megoldani a szöveghez kapcsolódó feladatokat, amelyek a következők lehetnek: hozzárendelés, magyar nyelvű táblázat kiegészítése rövid válaszokkal, magyar nyelvű mondatok kiegészítése (információtranszfer).

Mint ahogy az írásbeli esetében, a szóbelin is teljesíteni kell a minimális pontszámokat minden feladatrész során, hogy elérd a sikeres vizsgához szükséges 60%-ot (45 pontot).

A szóbeli témaköröket innen tudod letölteni:

PDF fájl letöltése

Az ORIGÓ nyelvvizsgán 2016 novemberétől életbe lép a komplex értékelési rendszer. Ez azt jelenti, hogy könnyebb lesz megszerezni a nyelvvizsga bizonyítványt. A komplex értékelési rendszer lehetővé teszi, hogy ha írásbeli és szóbeli, azaz komplex vizsgán veszel részt, akkor a gyengébbik vizsgát kompenzáld az erősebbik vizsgával, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

    1. készségenként kell elérni a minimális 40%-ot: az írásbeli és a szóbeli vizsgán is eléred a készségenként (írásbeli vizsga esetében: szövegértés, közvetítés, íráskészség; szóbeli vizsga esetében: beszédkészség, beszédértés) szerezhető pontszám 40%-át
    2. a szóbelin és írásbelin elért teljesítmény átlaga 60% kell legyen.

A komplex értékelésről az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum weboldalán találsz bővebb információt.

Az egyes vizsgarészekről, feladatokról további információkat, az értékelési szempontokat összefoglaló táblázatokat megtekintheted az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum weboldalán, ahonnan a fenti információk származnak.


Nem találtál még NÉMET nyelvtanárt a felkészüléshez?

Szívesen segítek neked a felkészülésben személyesen Szegeden, vagy Skype-on keresztül.

Most INGYEN kipróbálhatod, hogy milyen egy Skype-os németóra!

Sokan irtóznak még a Skype-os nyelvtanulástól, de azért számos előnye van:

* Kényelmes – Csak leülsz a számítógéped elé, és kezdődhet is az óra. *
* Rugalmas – Hiszen akár az esti órákban vagy szombat délelőtt is vehetsz órákat. *
* Digitális órai jegyzet – Az órai jegyzetet az óra után e-mailben megkapod! *

Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot, és egyeztessünk időpontot egy próbaórára!

Bemutatkozás | Kell-e félnem a Skype-os nyelvórától?


JELENTKEZÉS INGYENES NÉMET PRÓBAÓRÁRA

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.