Az írásbeli vizsga (180 perc), max. 60 pont szerezhető

Az íráskészséget és az olvasott szöveg értését mérő feladatokra összesen 150 perc áll rendelkezésre.

 

 1.    Íráskészséget értékelő feladat:  (nyomtatott szótár használható) (max. 30 pont szerezhető)

Az íráskészséget 2 feladattal mérik.

1.1. Kommentár írása: Írásbeli instrukciók alapján kell véleményt írni egy fogalmazás vagy kommentár formájában a magyar nyelvű szöveg által megadott témában 220-250 szó terjedelemben. Ezzel a feladattal az íráskészséget mérik fel, pontozzák a nyelvhelyességet, mely a nyelvtani ismereteket jelenti (ragozás, mondatalkotás stb.), a tartalmi megfelelést, azaz hogy a feladatra válaszoltunk-e a fogalmazással, a szakszavak használatát és a szöveg koherens voltát. A feladat megoldása során egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

1.2. Hivatalos e-mail írása: 3 irányítási szempont alapján kell hivatalos e-mailt írni 140-160 szóban. A feladat megoldása során egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

 

 2.    Olvasott szöveg értése (nyomtatott szótár használható) (max. 20 pont szerezhető)

2 szöveget kell elolvasni, és ezekhez kapcsolódóan megoldani a feladatokat.

2.1. feladat: Az 1. szöveghez kapcsolódóan az első feladatban állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. A második feladatban be kell fejezni a megkezdett mondatokat, amelyek a szöveggel kapcsolatos állításokat tartalmaznak.

2.2. feladat: A 2. szöveggel kapcsolatban feltett kérdésekre rövid válaszokat kell adni.

A feladat megoldása során egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.

 

3.    Nyelvismeret (szótár nem használható) (max. 10 pont szerezhető), 30 perc

Ez a vizsgarész 3 feladatból tevődik össze.

Az első feladatban egy 15 kérdésből álló feleletválasztós nyelvtani és szókincs tesztet kell megoldani.

A második feladatban a hiányos szövegben 10 kipontozott helyen az odaillő szavakat, elöljárószókat kell megadni.

A harmadik feladat is hiányos szöveg, amelyet szakszavakkal kell 5 helyen kiegészíteni, ebben a feladatban a zárójelben megadott szavakból más szófajú, a szövegbe illő szavakat kell képezni.

A rendelkezésre álló idő 30 perc.

 

A szóbeli vizsga: max. 70 pont szerezhető

 1.    Beszédkészség: szóbeli beszélgetés (max. 50 pont szerezhető)

A szóbeli vizsga folyamán értékelik a szakszókincs használatát, a nyelvhelyességet, a prezentációs készséget, a tartalmat és a beszéd folyamatosságának mértékét.

A vizsga alapvetően 4 részből áll:

1.1.      Német nyelvű szöveg értelmezése, összegzése németül

Német nyelvű, kb. 25 soros írott szöveget lényegét kell szóban németül elmondani, értelmezni, ami valamilyen szakmai szituációt modellez.

1.2.      Szakmai téma kifejtése kérdések alapján

Német nyelvű szöveggel kapcsolatban kell a vizsgáztató által feltett kérdések alapján kifejteni egy szakmai témát.

1.3.   Szakmai problémamegoldó társalgás

Húzni kell egy szakmai szituációs feladatot, amit az egyik vizsgáztatóval kell megoldani.

 

2.    Hallás utáni szövegértés (max. 20 pont szerezhető)

Ez a labor feladat, melynek során 2 szöveget kell kétszer meghallgatni és válaszolni a hozzá kapcsolódó 2-2 kérdésre a feladatlapon.

Az első feladatban az első hallott szöveggel kapcsolatos állításokról kell megállapítani, hogy igazak vagy hamisak. A második feladatban röviden kell megválaszolni a hanganyag alapján feltett kérdéseket. A harmadikban a második hallott szöveggel kapcsolatos rövid információkat, adatokat kell kiszűrni a szövegből. A negyedik feladatban ki kell egészíteni a mondatokat a az elhangzott szavak beírásával. A feladat megoldására 20 perc áll rendelkezésre.

Az egyes vizsgarészekről bővebb információt találsz az alábbi weboldalon:

www.szaknyelvvizsga.hu

Szóbeli témakörök

 Az alábbi listában az alapfokú vizsga témaköreit is megtalálod, mert az alapfokon elvárt szaknyelvi és szakmai tudás ismeretét feltételezik a felsőfokú vizsgán. Ezért tulajdonképpen azok ismerete is elvárható a vizsgázótól. A felsőfokú vizsga szóbeli témakörei megegyeznek a középfokon elvárt témakörökkel, de C1 szinten természetesen ezen témák magasabb szintű ismerete, bővebb szakszókincs használata alapelvárás.

 

ALAPFOK (B1)

 


1. Kapcsolatfelvétel üzleti partnerrel

2. Egy vállalat mindennapi működése

3. Álláskeresés, egy munkakör bemutatása, bemutatkozó beszélgetés (interjú)

4. Áruk és árak, fogyasztók

5. Hirdetések, vásárlók, vásárlói reakciók

6. Üzleti utak, szobafoglalás, úti beszámoló

7. Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása.

8. Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés

9. Irodai ügyintézés: termékek megrendelése, meghívás, találkozó lemondása stb.

10. A kereslet és kínálat alapkérdései (ár, minőség, minőségi igények és problémák stb.)

 

FELSŐFOK (C1)

 

1. Európai integráció

2. Globalizáció

3. Piac és gazdaság

4. Munkaerőpiac

5. Adózási rendszerek

6. Környezetvédelem

7. Vállalkozási formák

8. Bankrendszerek

9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok

10. Nemzetközi kereskedelem

11. Marketing

12. Telekommunikáció, Internet

13. A magyar gazdaság aktuális problémái

14. Acélnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái

15. Társadalom és gazdaság

A felsőfokú vizsgára a szóbeli témaköröket az OECONOM hivatalos honlapjáról is letöltheted:

www.szaknyelvvizsga.hu