Német tanár Szegeden – online német nyelvtanfolyam

Egyetemi végzettséggel és többéves tanári tapasztalattal rendelkezem a közoktatásban, nyelviskolai oktatásban és magántanárként is.

A nyelvoktatást és a nyelvtudás megszerzését kiemelten fontosnak tartom. Magam is folyamatosan képzem magam, az élethosszig tartó tanulás híve vagyok, konferenciákon, tréningeken veszek részt. Eddigi munkám során az volt a tapasztalatom, hogy egy munkavállalótól megkövetelik legalább egy, de ha lehet, két idegen nyelv ismeretét, amelyet mindennapi munkája során szóban és írásban legalább erős középfokú szinten tud használni. A felsőoktatásban a hallgatók rengeteg ösztöndíj lehetőséghez juthatnak, ha beszélik a célország nyelvét. A külföldön eltöltött idő pedig a munkaerőpiacon jelentős előnyökhöz juttatja őket. A diplomásokkal szemben pedig alapvető elvárás, hogy az anyanyelvük kitűnő ismerete mellett egy vagy két idegen nyelven tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezzenek.

Az én feladatom, hogy a nyelvoktatás során szakmai ismereteimmel, tapasztalatommal segítsem a nyelvet tanulni vágyókat abban, hogy használható, piacképes nyelvtudást szerezzenek, fejlesszék nyelvi kompetenciáikat és sikeres nyelvvizsgát tegyenek, mely a szakmai sikerek záloga. A munkaerőpiacon a mindennapi munkavégzés során használható tudást szerezhet óráimon.

Oktatói tevékenységem során igyekszem fejleszteni a nyelvi kompetenciát, a beszédkészséget, íráskészséget, beszédértést, szövegértést, az asszociációs készséget. Egy idegen nyelv „beszélésének” az a kulcsa, hogy az ember merjen megszólalni az adott nyelven, maga próbáljon beszélgetést kezdeményezni és ne rettegjen az esetleges nyelvtani hibáktól, s főleg, hogy ez ne gátolja meg a kommunikációban.

Az óráimon egynyelvű, ill. kétnyelvű nyelvvizsgára felkészítést végzek általános és szakmai nyelvből a kezdőtől a felsőfokú szintig, illetve a korábban megszerzett nyelvtudás szinten tartását újrakezdők számára, korrepetálást, felzárkóztatást.

Minden nyelvtanuló számára speciális, egyénre szabott felkészítést biztosítok. A nyelvtanuló tudásszintjének írásbeli és szóbeli felmérését, a tesztek kiértékelését követően az egyéni szintjéhez és az elérni kívánt céljához mérten tervezem meg az oktatást, alakítom ki a tananyagot és választom ki az ehhez leginkább megfelelő könyvet. Igény szerint tartok csak beszédcentrikus vagy csak írásbeli készségfejlesztő órákat, de az ideális eset ezek kombinációja a hallás utáni szövegértés gyakorlásával. A nyelvtanra mindenféleképpen nagy hangsúlyt kell fektetni, mert az mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikáció alapját képezi. A nyelvtan esetében a nyelvtani szabályok megértése a legfontosabb, ezért igyekszem alaposan elmagyarázni azokat, több oldalról megközelítve, példákon keresztül világossá tenni a grammatikát. Sok feladattal dolgozom az órákon, gyakoroltatom az elsajátított tananyagot.

Lehetőség van arra is, hogy a nyelvtanuló határozza meg az órák intenzitását, de a siker érdekében ezt mindenképpen össze kell hangolni a célokkal.

Az üzleti levelezés szabályait, az irodai kommunikáció nyelvét is elsajátíthatja óráimon, mely a vállalatoknál történő hatékony, gördülékeny és szakmailag profi munkavégzést teszi lehetővé. A fogalmazás- és íráskészség fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetek óráimon nemcsak idegen nyelven, hanem magyarul is.

Az órákon a nyelvtudás aktuális szintjétől és az elérni kívánt céloktól függően választom ki a könyveket. Ha lassabb felkészülésről van szó és egy bizonyos tudásszint megszerzése a cél, akkor a legkorszerűbb, kompetencialapú tankönyvekkel és a hozzájuk tartozó munkafüzetekkel dolgozom. Ha intenzív felkészítést kér az ügyfél, akkor többfajta könyvből bizonyos részeket használok az oktatás során, ami a lehető leggyorsabban vezet el a kitűzött célhoz. Ha bizonyos típusú nyelvvizsga felkészítését kéri az ügyfél, akkor a speciálisan arra a nyelvvizsgára előkészítő könyvekből, nyelvtankönyvekből dolgozom.

A nyelvoktatás mellett foglalkozom általános, gazdasági, társadalomtudományi, természettudományi,  politikai, sajtó szaknyelvi szövegek fordításával magyarról németre, ill. németről magyarra, valamint magyar és német nyelvű szövegek lektorálásával.

Vállalkozások részére üzleti levelezéseik bonyolítását vállalom magyar és német nyelven, szükség esetén üzleti tárgyalásaikon tolmácsolást, kapcsolattartást külföldi partnereikkel.

Ha tervezi, hogy külföldön vállal munkát, célzottan erre is vállalom felkészítését. Önéletrajz tanácsadással önéletrajza, motivációs levele korrigálásában, megírásában is segítségére lehetek magyar és idegen nyelven, hogy már a „belépője” jó legyen, mert ahhoz, hogy szóbeli elbeszélgetésre hívják, el is kell jutni, ami csak egy frappáns, jó életrajzzal lehetséges. Felkészítem az állásinterjúra interjú-szimuláció révén, melynek során áttekintjük az interjún előforduló tipikus kérdéseket, hogy a lehető legtöbb kérdésre felkészülhessen.