ORIGÓ B2 – középfokú német nyelvvizsga

 


Egyéni online német nyelvvizsga felkészítő német nyelvből
Jelentkezem

 


Novembertől változások az Origó felsőfokú nyelvvizsgán!

Tájékoztató megtekintése


 

Az ORIGÓ középfokú (B2) német nyelvvizsga két fő részből, írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

 

Az írásbeli (B típusú) vizsga (összesen max. 65 pont szerezhető, minimális pontszám: 39 pont)

A feladatlap megoldására 150 perc, azaz 2,5 óra áll rendelkezésre, a vizsga során nyomtatott egy- és kétnyelvű szótár is használható.

Az írásbeli vizsga az íráskészséget és a szövegértést méri, több feladatrészből tevődik össze:

1.   Fordítás (közvetítés) idegen nyelvről magyarra (max. 20 pont szerezhető, minimális pontszám: 8 pont)

Általános nyelvű szöveget (kb. 1000-1200 leütés) kell németről magyarra lefordítani szótár segítségével, amely általában egy német újságból választott cikk szokott lenni. A 20 pont két részpontszámból tevődik össze, értékelik a forrásszöveg információtartalmának pontosságát (maximum 15 pont), és további 5 pontot ér a gördülékeny fogalmazás.

2.   Olvasott szöveg értése (max. 25 pont szerezhető, minimális pontszám: 10 pont)

Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat, amely során német nyelvű szöveget (kb. 3000-3200 leütés a terjedelme, durván 1 A4-es oldal) kell elolvasni, és a magyar nyelven feltett kérdéseket magyarul kell megválaszolni.

3.   Irányított fogalmazás (max. 20 pont szerezhető, minimális pontszám: 8 pont)

A feladat levélírás vagy egy fogalmazás megírása 17-20 sorban a megadott szempontok alapján. A két megadott témából egyet kell választani, és azt kell kidolgozni. Ez a feladat az íráskészséget méri, a tartalmat, a kommunikatív értéket, a kifejezésmódot és a nyelvhelyességet pontozzák.

Minden feladat esetében van előírt minimális pontszám, amely szükséges ahhoz, hogy az írásbeli vizsga sikeres legyen, azaz elérd a 60%-ot (39 pontot).

 

A szóbeli (A típusú) vizsga (összesen max. 70 pont szerezhető, minimális pontszám: 42 pont)

  1. Szóbeli beszélgetés: 15 perc (max. 50 pont szerezhető)

Ez a rész a beszédkészséget méri, értékelik többek között a nyelvhelyességet, a kiejtést, a szókincset, a beszédértést és a kommunikatív értéket. A vizsgarész sikeres teljesítéséhez szükség van a szóbeli témakörök ismeretére, nagy szókincsre, asszociációs készségre, és arra, hogy a vizsgázó idegen nyelven szabatosan, önállóan, folyamatosan tudjon beszélni, véleményt nyilvánítani, tájékozott legyen az adott témában.

A vizsgarész 3 részből tevődik össze:

1. Irányított beszélgetés a vizsgabizottsággal általános témákról. Ez kb. 5-6 perc. Ne lepődj meg, ha a szakdolgozatod témájáról, munkatapasztalatodról, a jövőbeni terveidről vagy a sporteredményeidről, netán a hobbidról is megkérdeznek.

2. Önálló témakifejtés (kb. 4-5 perc): egy képet kell húzni, amely a témalista valamelyikével kapcsolatos. Fontos, hogy azt várják, hogy önállóan, folyamatosan beszélj a képpel kapcsolatban felmerülő gondolatairól, véleményt formálj, így számot adva a témában való tájékozottságodról.

3. Szituációs párbeszéd (kb. 4-5 perc): magyar nyelvű utasítások szerint szituációt kell eljátszani a vizsgáztatóval. Ennél a résznél nagyon fontos a gyors reakció és helyzetfelismerő képesség, a leleményesség, kreativitás és az oldott beszélgetésre való képesség.

A szóbeli vizsgarész értékelésénél a kommunikatív érték a legfontosabb szempont, hiszen erre szerezhető a legtöbb pont (25 pont), míg a szókincsre 15 pontot, a nyelvhelyességre pedig 10 pontot lehet kapni.

2. Hallott szöveg értése (beszédértés, labor feladat): 20 perc (max. 20 pont szerezhető, minimális pontszám: 8 pont)

Ez a vizsgarész a hallás utáni beszédértés mérésére szolgál. Laboratóriumban vagy külön teremben zajlik a vizsga. A hanganyaghoz kapcsolódó feladatlap kérdései magyar nyelven vannak megfogalmazva és magyarul kell megválaszolni a kérdéseket. 1,5-2 percnyi hosszúságú szöveget kell meghallgatni, erre 3-szor van lehetőség. A laborfeladathoz szótárt nem lehet használni.

Mint ahogy az írásbeli esetében, a szóbelin is teljesíteni kell a minimális pontszámokat minden feladatrész során, hogy elérd a sikeres vizsgához szükséges 60%-ot (42 pontot).

Az egyes vizsgarészekről, feladatokról további információkat, az értékelési szempontokat összefoglaló táblázatokat megtekintheted az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum weboldalán, ahonnan a fenti információk is származnak:

http://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga/ketnyelvu/kozepfok

 

Az ORIGÓ középfokú német nyelvvizsga szóbeli témaköröket innen töltheted le, vagy elolvashatod a http://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga/ketnyelvu/kozepfok weboldalon.

PDF fájl letöltése

 


Novembertől változások az Origó középfokú nyelvvizsgán!

 

Az alábbiakban olvashatod, milyen feladatok változnak meg 2016 novemberétől (már a novemberi időpontban az új feladatlapot írják a vizsgázók). A változásokat piros színnel jelöltük.

A változásokat tekintve főleg inkább arról van szó, hogy a feladatok száma nő, de ezzel együtt a megoldásra rendelkezésre álló idő, és természetesen a megszerezhető és megszerzendő összpontszám is növekszik.

Írásbeli vizsgarész:

·         kidolgozási idő: 180 perc (a korábbi 150 perc helyett)

·         maximálisan szerezhető összpontszám: 75 pont (a korábbi 65 pont helyett)

·         minimális pontszám: 45 pont

 

1.     Olvasott szöveg értése: max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont

Nem 1, hanem már 2 feladat lesz ebben a vizsgarészben.

1.      régi feladat: max. 20 pont szerezhető (korábban ez az 1 feladat volt 25 pontért)

Megmarad a korábbi feladat, amelyben egy 3000-3200 leütés terjedelmű szöveghez magyar nyelven feltett kérdésekre magyarul kell válaszolni.

Ezt egészíti ki egy plusz feladat:

2.     ÚJ feladat: lyukas szöveg: max. 10 pont szerezhető

Idegen nyelvű hiányos szöveget kell a megadott szavakkal, szókapcsolatokkal kiegészíteni. Minden kifejezést csak egyszer lehet felhasználni, de a megadott kifejezések közül kettő felesleges. A feladat során a nyelvtani ismereteket (pl. melléknévragozás, kötőszavak, rendhagyó igék, partikulák) és a szókincsbeli tudást (pl. szavak jelentése közötti különbség felismerése) is mérik.

2.      Íráskészség: max. 30 pont szerezhető, minimális pontszám: 12 pont

A megoldandó feladatok száma 1-ről 2-re nő.

1.        régi feladat: max. 20 pont szerezhető

Megmarad a korábbi feladat, amelyben két téma közül kell 1-et választani, és azzal kapcsolatban a megadott magyar nyelvű szempontok szerint idegen nyelvű baráti vagy félhivatalos levelet kell írni. Itt figyelni kell a formai követelményekre.

Ezt egészíti ki egy plusz feladat:

2.         ÚJ feladat: internetes hozzászólás írása: max. 10 pont szerezhető

Egy rövid idegen nyelvű szöveggel kapcsolatban kell véleményt írni indoklással egy internetes fórumhozzászólás, blogbejegyzés vagy olvasói levél formájában.

 

3.    Közvetítés (fordítás) idegen nyelvről magyarra: csak a szerezhető maximális pontszámban van változás: max. 15 pont szerezhető, minimális pontszám: 6 pont

 

 

Szóbeli vizsgarész: max. 75 pont szerezhető, minimális pontszám: 45 pont

 

1.      Beszédkészség: nincs változás: max. 50 pont szerezhető

1.         Irányított beszélgetés

2.         Önálló témakifejtés

3.         Szituációs párbeszéd

 

2.      Beszédértés: hallott szöveg értése (labor feladat):

·         kb. 25 perc (5 perccel nőtt a kidolgozási idő, mert eggyel több feladatot kell megoldani)

·         max. 25 pont szerezhető (a korábbi 20 pont helyett)

·         minimális pontszám: 10 pont

1.         régi beszédértés feladat: max. 20 pont szerezhető

Kb. 2,5 perces német nyelvű hanganyag meghallgatása után magyar nyelvű kérdésekre magyarul kell válaszolni. A szöveget 3-szor lehet meghallgatni.

2.         ÚJ beszédértés feladat: max. 5 pont szerezhető

Kb. 1-1,5 perces német nyelvű összefüggő szöveg, párbeszéd vagy interjú (de mindenképpen az 1. feladattól eltérő szövegfajta) meghallgatása után kell megoldani a szöveghez kapcsolódó feladatokat, amelyek a következők lehetnek: hozzárendelés, magyar nyelvű táblázat kiegészítése rövid válaszokkal, magyar nyelvű mondatok kiegészítése (információtranszfer).

 

A változásokról az ELTE Origó Nyelvi Centrumának honlapján is tájékozódhatsz:

http://www.onyc.hu/news/2016-novembereben-valtozik-az-origo-nyelvvizsgarendszer

 

Az új mintafeladatokat pedig innen tudod letölteni:

http://www.onyc.hu/mintafeladatok