ORIGO német B2 – középfokú német nyelvvizsga

 


Egyéni online német nyelvvizsga felkészítő német nyelvből

 

Jelentkezz MOST!

 


 

Az ORIGÓ középfokú (B2) német nyelvvizsga két fő részből, írásbeli és szóbeli vizsgából áll.

 

Az írásbeli (B típusú) vizsga

 

 

A feladatlap megoldására 150 perc, azaz 2,5 óra áll rendelkezésre, a vizsga során nyomtatott egy-, és kétnyelvű szótár is használható.

Az írásbeli vizsga az alábbi részekből áll:

Ez a feladatsor az íráskészséget és a szövegértést méri, több feladatrészből tevődik össze (max. 65 pont szerezhető):

1.   fordítás (közvetítés) idegen nyelvről magyarra (max. 20 pont szerezhető)

Általános nyelvű szöveget (kb. 1000-1200 leütés) kell németről magyarra lefordítani szótár segítségével, amely általában egy német újságból választott cikk szokott lenni. A 20 pont két részpontszámból tevődik össze, értékelik a forrásszöveg információtartalmának pontosságát (maximum 15 pont), és további 5 pontot ér a gördülékeny fogalmazás.

2.   szövegértés (max. 25 pont szerezhető)

Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat, amely során német nyelvű szöveget (kb. 3000-3200 leütés a terjedelme, durván 1 A4-es oldal) kell elolvasni, és a magyar nyelven feltett kérdéseket magyarul kell megválaszolni.

3.   irányított fogalmazás (max. 20 pont szerezhető)

A feladat levélírás vagy egy fogalmazás megírása 17-20 sorban a megadott szempontok alapján, két témából kell egyet választani. Ez a feladat az íráskészséget méri, a tartalmat, a kommunikatív értéket, a kifejezésmódot és a nyelvhelyességet pontozzák.

Minden feladat esetében van előírt minimális pontszám, amely szükséges ahhoz, hogy az írásbeli vizsga sikeres legyen, azaz elérd a 60%-ot (39 pontot).

 

A szóbeli (A típusú) vizsga

 

 1. szóbeli beszélgetés: 15 perc (max. 50 pont szerezhető)

Ez a rész a beszédkészséget méri, értékelik többek között a nyelvhelyességet, a kiejtést, a szókincset, a beszédértést és a kommunikatív értéket. A vizsgarész sikeres teljesítéséhez szükség van a szóbeli témakörök ismeretére, nagy szókincsre, asszociációs készségre, és arra, hogy a vizsgázó idegen nyelven szabatosan, önállóan, folyamatosan tudjon beszélni, véleményt nyilvánítani, tájékozott legyen az adott témában.

A vizsgarész 3 részből tevődik össze:

1.1.   beszélgetés a vizsgabizottsággal általános témákról. Ez kb. 5-6 perc. Ne lepődj meg, ha a szakdolgozatod témájáról, munkatapasztalatodról, a jövőbeni terveidről vagy a sporteredményeidről, netán a hobbidról is megkérdeznek.

1.2.   önálló témakifejtés (kb. 4-5 perc): egy képet kell húzni, amely a témalista valamelyikével kapcsolatos. Fontos, hogy azt várják, hogy önállóan, folyamatosan beszélj a képpel kapcsolatban felmerülő gondolatairól, véleményt formálj, így számot adva a témában való tájékozottságodról.

1.3.   szituációs párbeszéd (kb. 4-5 perc): magyar nyelvű utasítások szerint szituációt kell eljátszani a vizsgáztatóval. Ennél a résznél nagyon fontos a gyors reakció és helyzetfelismerő képesség, a leleményesség, kreativitás és az oldott beszélgetésre való képesség.

 2. labor, azaz beszédértési feladat: 20 perc (max. 20 pont szerezhető)

Ez a vizsgarész a hallás utáni beszédértés mérésére szolgál. Laboratóriumban vagy külön teremben zajlik a vizsga. A hanganyaghoz kapcsolódó feladatlap kérdései magyar nyelven vannak megfogalmazva és magyarul kell megválaszolni a kérdéseket. 1,5-2 percnyi hosszúságú szöveget kell meghallgatni, erre 3-szor van lehetőség. A laborfeladathoz szótárt nem lehet használni.

Mint ahogy az írásbeli, a szóbelin is teljesíteni kell a minimális pontszámokat minden feladatrész során, hogy elérd a sikeres vizsgához szükséges 60%-ot (42 pontot).

 

Az egyes vizsgarészekről, feladatokról további információkat, az értékelési szempontokat összefoglaló táblázatokat megtekintheted az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum weboldalán, ahonnan a fenti információk származnak:

http://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga/ketnyelvu/kozepfok

 

Szóbeli témakörök

 

KÖZÉPFOK (B2)

 

1. ÉN ÉS A CSALÁDOM

 • bemutatkozás
 • személyes információk
 • a család, barátok, rokonok bemutatása
 • saját maga és családtagjai foglalkozása. ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések
 • harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak leírása
 • családi ünnepek, családi tradíciók

2. AZ OTTHON ÉS A SZŰKEBB KÖRNYEZET

 • a ház vagy lakás leírása
 • a környék és a környezet leírása
 • a város v. település, ill. kerület bemutatása, ahol lakik
 • otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely
 • a lakásfenntartás kérdései (költségek)
 • diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások
 • generációk együttélése
 • munkák a házban és a ház körül

3. A MUNKA VILÁGA, NAPI TEVÉKENYSÉG

 • szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen
 • munkahely, munkakör, további tervek
 • pályaválasztás
 • népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek
 • munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák
 • munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák

4. A TANULÁS VILÁGA

 • a tanulással kapcsolatos napi tevékenység
 • iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk
 • iskolai hagyományok, iskolai élmények
 • szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás
 • iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás

5. KAPCSOLATOK MÁS EMBEREKKEL: MAGÁNÉLET ÉS KÖZÉLET

 • barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak
 • öltözködés, divat
 • társasági élet, összejövetelek, levelezés
 • civil szervezetek
 • közbiztonság

6. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, KULTÚRA

 • a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek
 • egyéni érdeklődés, hobbik
 • színház, mozi, opera, koncert
 • tévé (műsorfajták), újság, rádió
 • olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve

7. EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, SPORT

 • testi és lelki egészség, egészséges életmód
 • testápolás
 • betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás
 • orvosnál
 • gyógyszerek, gyógymódok
 • dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás
 • sport: sportolási lehetőségek, sportágak
 • tömegsport és versenysport

8. VÁSÁRLÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 • vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása
 • vásárlási lehetőségek és tapasztalatok
 • árak, a fizetés módjai
 • különböző üzlettípusok
 • vásárlási szokások, ajándékozás
 • hirdetések, reklám
 • szolgáltatások: posta, telefon, bank, Internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalatok

9. UTAZÁS

 • utazási irodai szolgáltatások
 • utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és szervezett utazás
 • utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és nyaralás során
 • szálláslehetőségek, kemping
 • utazási élmények
 • a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók

10. ÉTKEZÉS

 • étkezési szokások
 • étterem és más vendéglátó helyek
 • egészséges étkezés
 • egy-két étel elkészítése
 • otthoni vendéglátás, meghívás
 • a magyar konyha jellegzetességei

11. KÖZLEKEDÉS

 • helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek)
 • közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)
 • autótartás
 • jogosítvány megszerzése
 • közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok)
 • közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés
 • közlekedésbiztonság

12. KOMMUNIKÁCIÓ

 • az idegen nyelvek szerepe és fontossága
 • nyelvtanulási módszerek és lehetőségek
 • a számítógép szerepe a mindennapokban
 • Internet
 • tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)
 • a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, fax, mobil, e-mail)

13. TÁGABB KÖRNYEZETÜNK, A TERMÉSZET VILÁGA

 • természeti környezetünk (növények, állatok)
 • a környezetünket fenyegető veszélyek
 • mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás)
 • időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás

14. MAGYARORSZÁG

 • Magyarország természeti értékei
 • tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek
 • a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei
 • hagyományos és nemzeti ünnepek
 • szokások
 • nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban
 • kulturális értékeink

15. A CÉLNYELV ORSZÁGA(I) ÉS AZ EU

 • a célnyelvi ország(ok) főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma)
 • a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai nevezetességek
 • ismertebb ünnepek, szokások
 • a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái)
 • kulturális értékek

A témalista az ELTE ORIGÓ Nyelvi Centrum hivatalos weboldaláról származik, melyet az alábbi webcímen érhetsz el:

http://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga/ketnyelvu/kozepfok